پست های یاد_بگیر

بهترین پست های یاد_بگیر ,تصاویر یاد_بگیر بیوهای یاد_بگیر,محبوبترین یاد_بگیر ایران

تو زندگۍ یآد بگیر تنهآ بآشۍ(:
خوردۍ زمین تنهآ پآشے(:
#aynaz_soz
#شاخ #بیو #زندگی
#یاد_بگیر #تنها #زمین
472 بازدید
بلاگرو شبکـ ـه اجتماعـی خصوصی و مـتفاوتـ