پست های کاش

بهترین پست های کاش ,تصاویر کاش بیوهای کاش,محبوبترین کاش ایران

یهِ زِندِگی میسازَم کِ روزی صدبار زار بِزنی کاش باهاش میموندَم... 🌚🌪
#aynaz_soz #بیو #تیکه #زندگی #صدبار #کاش #روزی #میموندم
495 بازدید
‏کاش همه‌ی دنیا پر از سکوت شه، فقط صدای خنده هاش بپیچه!
229 بازدید
بلاگرو شبکـ ـه اجتماعـی خصوصی و مـتفاوتـ