پست های من

بهترین پست های من ,تصاویر من بیوهای من,محبوبترین من ایران

ᣔᙆ ᔿᣕ ᒃᑋᐪᣴ ᙆᶤᣔᒄᵉ ᘁᒻᶤ ᑋᑦᑋᵏᣵ ᔿᣕ ᣕᔿᶤᣵᑋᵉ .͜.ᵎ"᙮ ⸼ ᷝⷮ⏨

-از من بحـتر زیـاده اما کصیـ من نمشـھ!"🕸🗝‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
#aynaz_soz
#تیکه
#شاخ
#بیو
#بحتر
#زیاده
#من
422 بازدید
عشق فیک:
من عاشقتم برات میمیرم همه زندگیمی

عشق واقعی:
بلاک ، انبلاک ، بلاک ، انبلاک😹😂

#aynaz_soz #بلاک #انبلاک #شاخ #عشق #عشق_فیک #زندگیمی #من #عشق_واقعی
#تیکه #بیو #سنگین
540 بازدید
مَن پِیرَویً نِمیکُنَم رَهبَریً میًکُنم!😈
#aynaz_soz #شاخ #بیو #پیروی #رهبری #من
438 بازدید
,بیماری,من,بیگانه,عشق,ط,اعصاب,روانم,آرامش,یوسف_زمانی,موزیک,فاطی,
#بیماری #من عامل #بیگانه ندارد
#عشق به هم ریخته #اعصاب و #روانم... :)

ناموسا چقد التماس کرد این اهنگو براش بفرسم ولی نفرسادم😂
اوخع ... ایشاللع نفر بعدی براش مفرسه😍🤣

#آرامش
#یوسف_زمانی
#موزیک
#فاطی
●▬▬▬▬๑۩ T̬̬̂̂ĥ̬̬̂ê̬̬̂ â̬̬̂b̬̬̂̂ŝ̬̬̂ê̬̬̂n̬̂t̬̬̂̂ f̬̬̂̂â̬̬̂ĉ̬̬̂ê̬̬̂ ۩๑▬▬▬▬▬●
478 بازدید
,زخم,من,شکسته,انتهای,اشک,لبخندی,درد,الف,تکست_مح,موزیک,فاطی,فاطمه,مو_قشنگ,A,
تمام تنم میلرزد...
از #زخم هایی که خورده ام...!!
#من از دست رفته ام ...
#شکسته ام ...
می فهمی؟!
به #انتهای بودنم رسیده ام ...!
اما ...
#اشک نمی ریزم ...!
پنهان شده ام پشت #لبخندی که #درد می کند ...!!!

#الف
#تکست_مح
#موزیک
#فاطی
#فاطمه
#مو_قشنگ
#A
●▬▬▬▬๑۩ T̬̬̂̂ĥ̬̬̂ê̬̬̂ â̬̬̂b̬̬̂̂ŝ̬̬̂ê̬̬̂n̬̂t̬̬̂̂ f̬̬̂̂â̬̬̂ĉ̬̬̂ê̬̬̂ ۩๑▬▬▬▬▬●
673 بازدید
,من,تیکه,
کسی ک ادم نیس ¥
ادم بشو نیس:)

#من اومدممم
#تیکه
340 بازدید
يه شیطان مهربون ، يه فرشته ى بدجنس، اين همون چيزيه كه من هستم🤗🖖
203 بازدید
بلاگرو شبکـ ـه اجتماعـی خصوصی و مـتفاوتـ