پست های فلسفی

بهترین پست های فلسفی ,تصاویر فلسفی بیوهای فلسفی,محبوبترین فلسفی ایران

دل را قرار نیست..!
مگر در کنار طُ..🐾🖤


#فلسفی #عاشقانه #ادبی #بیو
236 بازدید

جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است.

3 بازدید

حاجی مَرد باش🖕🏿
سیبیلو که گُربه هم داره😼♨️

8 بازدید

کتاب مقدس آدم برفی ها یک آیه دارد ، دلگرم نشو...⛄

29 بازدید

مَن فَقَ وَختي میجَنگَم كِ مُطمَئِنَم بَرَندِه میشَم!

9 بازدید

دنبال کسی باش که به دنبال تو باشد،اینگونه اگر نیست به دتبال خودت باش

12 بازدید

پاییز در برگ های خشکیده اش، شعر را  محصور می‌کند 🍂

23 بازدید

همیشهـ قوۍ باش ‌!:)
اگه نمیتونۍ ادآش‌ رو در بیآر !

9 بازدید
بلاگرو شبکـ ـه اجتماعـی خصوصی و مـتفاوتـ