پست های دپ

بهترین پست های دپ ,تصاویر دپ بیوهای دپ,محبوبترین دپ ایران

,الف,فاطی,فاطمه,موزیک,دپ,رفیقم,یه_امشب,A,
⚜️چـیـ اومــــــــــــــــــد⁉️ 😕
⚜️سـر مـن🥲🙃
⚜️کـه قـولـ دادهـ بـودمـ😇 😗
⚜️دیـگـهـ بـرنـگـردمـــــــ🙂 😃
⚜️کـهـ امـشـبـ دوبـارهـ🌘 🌚
⚜️بـهـ یـاد چـشـاتـ 👀 🤩
⚜️ گـریـهـ کـردمــــــــــ😅 😭
⚜️کـهـ انـگـار تـمـومـیـ نـدارهـ❌😟
⚜️دیـگـهـ بـیـ طـ دردمــــــــــ😔 😞
⚜️یـهـ امـشــــــــــبـ🌙 🌚
⚜️چـیـ مـیـشـهـ سـرمـ رو😚😌
⚜️رویـ شـونـهـ یـ طـ بـذارمــــــــــ🙁😥
⚜️سـرمـ رو دیـگـهـ از😇 😁
⚜️رویـ شـونـهـ هـاتـ بـر نـدارمـــــــ❌😬
⚜️یـجـوریـ بـخـوابـمـ🤠 😴
⚜️کـهـ یـادمـ بـرهـ 🧐 🤓
⚜️روزگـارمـــــــــــــــــــ🤢 😪
🎵🎶♾️🎶🎵

#الف
#فاطی
#فاطمه
#موزیک
#دپ
#رفیقم
#یه_امشب
#A
●▬▬▬▬๑۩ T̬̬̂̂ĥ̬̬̂ê̬̬̂ â̬̬̂b̬̬̂̂ŝ̬̬̂ê̬̬̂n̬̂t̬̬̂̂ f̬̬̂̂â̬̬̂ĉ̬̬̂ê̬̬̂ ۩๑▬▬▬▬▬●
497 بازدید
من از اون ادمایی ام که اگه خوشبختی دره خونمو بزنه هنذفری تو گوشمه...

#بیو
#خستگی
#دپ
215 بازدید
بَرگـ اَز دِرَختـ خَستِهـ میشِهـ
پاییـز هَََمَشـ بَهونَسـ :-)
#دپ
#دلی
558 بازدید
ـنبود🚶🏿‍♀❌
ـپیداشد🙂
آشنا‌ـشد✨🙃
ـدوست‌شد🙌🏿
ـمهرشد😻
ـعشق‌شد😽
ـگرم‌شد😼
ـیارشد😻
ـتارشد😕
ـبدشد😾
ـسردشد😑
ـردشد🙁
ـغم‌شد😔
اشک‌شد😿
ـبغض‌شد😥
ـدور‌شد😩
ـگم‌شد😭
ـتمام‌شد💔
#دپ
238 بازدید
نگو بی خاطره رفتی ازت چیزی نمیمونه.......

به جز بارون و تنهایی کسی جامو نمیدونح.......

#غمگین #خیانت #تنهایی #دپ
398 بازدید
بلاگرو شبکـ ـه اجتماعـی خصوصی و مـتفاوتـ