پست های دل

بهترین پست های دل ,تصاویر دل بیوهای دل,محبوبترین دل ایران

‍‌گ‍‌اش ک‍ہ م‍‌‍‌ی‍‌ک‍‌ردی
ی‍ہ #دخ‍‌ت‍‌ر ل‍‌وس م‍‌‍‌ی‍‌دی‍دی
ی‍‌ک‍‌م‍‌‍‌ی هم #دی‍‌وون‍ہ...
#ول‍‌ی اگ‍ہ م‍‌‍‌ی‍‌خ‍‌واس‍‌ت ‍‌ش‍‌ت‍‌ت ب‍‌اش‍ہ
ک‍‌اری م‍‌‍‌ی‍‌ک‍‌رد ک‍ہ اق‍‌ی‍‌ان‍‌وس #دل‍‌ت ت‍‌ک‍‌ون ن‍‌خ‍‌ورہ
ول‍‌ی خ‍‌ب ای‍‌ن وس‍‌ط‍‌ ب‍‌ح‍‌ث ‍‌ی‍‌اق‍‌ت‍ہ . !👐🏿🚶🏿‍♂
#تکست
217 بازدید
قر‍ار ‍نی‍‌ث هرکی‍ کِ دور‍ش شُلو‍غہ،
دلش‍‌م شُلو‍غ باش‌‍ہ .🛴.
#ᐪᕝᕽ🔖
#aynaz_soz
#بیو
#شاخ
#قرار

#شلوغ
#دل
489 بازدید
عشق یعنی شب نشینی باخدا ..به حکمتش دل بسپار .🥀
.
.
.
#خدا#دل
Love means spending the night with God. Trust in its wisdom.🥀
265 بازدید
روانشناس ها میگن
.
.
اگحـ یهـ نَفَر ساکتهـ بدونین ک یه رازی تو سینش داره
اگحـ. زیادی میخَنده حتیـ ب چیزای احمقانه یعنی خیلیـ غمگینحـ 😥
اگحـ یه دفعه میره تو فکر ینی ب یکی دارحـ فک میکنح
که هیچکسـ از دلش خبر ندارهـ😔
اگحـ یه دفعه بغض میکنحـ ینی یکیـ دلشو شکستح 💔
اگحـ زیاد میگح چ خبر دوس داره توام ازش این سوالو بپرسی ک باهات درد و دل کنحــ👀
.
.
خلاصه حواستون ب اینجور ادما باشح .....ــــــــ....
#غم
#تنها
#دل
208 بازدید
بلاگرو شبکـ ـه اجتماعـی خصوصی و مـتفاوتـ