پست های دروغ

بهترین پست های دروغ ,تصاویر دروغ بیوهای دروغ,محبوبترین دروغ ایران

در كودكی در كدامين بازی راهت ندادند ك امروز اينگونه عاشق بازی كردن با آدمهايی؟..🖤
.
#عشق یک طرفه
#ادبی
#لاتی
#دروغ
#نامردی
619 بازدید
هَـرْکًـسّ بَـدِ مٰـآ بِـهّ خَـلْـقّ گٌـوّیَـدْ🚶
مٰـآ چِـهٓـرِهّ زِ غَـمْ نِـمٓـیٖـخَـرٔآشٓـیّـمْ🙃
مٰـا خٌـوُبّـیٓـهٖ اُوْ بِـهٔ خَـلْـقّ گٌـوُیٓـم⁦☺️⁩🚶
تٰـآ هَـرْ دٌوْ دٌرُوّغْ گٌـفْـتِـهٖ بٰـآشٓـیٖـمْ🤗😚

#دروغ #بدی#بیو #ملکه_پاییز
1.2K بازدید
اگه دیدی دارم با شیطان چایی میخورم،حق قضاوت نداری دارم به راه راست هدایتش میکنم!!!

#دروغ
68 بازدید

کمی آرامتر درغ بگوید شاید این حوالی کسی احمق نباشد :|

10 بازدید

کتاب مقدس آدم برفی ها یک آیه دارد ، دلگرم نشو...⛄

29 بازدید
بلاگرو شبکـ ـه اجتماعـی خصوصی و مـتفاوتـ