بیو جدید / بیو های کاربران شبکه های اجتماعی چیست ؟

بیو های جدید بر اساس محبوب ترین و جدیدترین از کاربران توبیو /

دل را قرار نیست..!
مگر در کنار طُ..🐾🖤


#فلسفی #عاشقانه #ادبی #بیو
198 بازدید
آرزوهایم را به هدف تبدیل کردم، چون دست‌یابی به آن‌ها برایم راحت تر است~
#بیو #دخترونه #بیو_شاخ_دخترونه
208 بازدید
هرگز از درخشش نترسید.

#خاص #بیو #جدید #جالب #سنگین
.Don’t ever be afraid to shine

#Special #Bio #New #Interesting #Heavy
230 بازدید
هَـرْکًـسّ بَـدِ مٰـآ بِـهّ خَـلْـقّ گٌـوّیَـدْ🚶
مٰـآ چِـهٓـرِهّ زِ غَـمْ نِـمٓـیٖـخَـرٔآشٓـیّـمْ🙃
مٰـا خٌـوُبّـیٓـهٖ اُوْ بِـهٔ خَـلْـقّ گٌـوُیٓـم⁦☺️⁩🚶
تٰـآ هَـرْ دٌوْ دٌرُوّغْ گٌـفْـتِـهٖ بٰـآشٓـیٖـمْ🤗😚

#دروغ #بدی#بیو #ملکه_پاییز
287 بازدید
Be Soft But Not weak
مهربون باش ولی ضعیف نه

#بیو
#انگلیسی
#مهربونی
282 بازدید
I'm Not Competing With Anyone But Myself My Goal Is Defeat The last thing I Did 😏

#بیو
#انگلیسی
#خدا
#تنهایی
296 بازدید
پادشاه جهنم خودت باش ن کارگر بهشت دیگرون:/
#بیو
#خاص
#تیکه
#لاکچری
352 بازدید

I feel like a cigarette
𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺𝘰𝘯𝘦 𝘵𝘢𝘭𝘬𝘴
𝕒𝕓𝕠𝕦𝕥 𝕢𝕦𝕚𝕥𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕚𝕥

حس سیگاریو دارم🚬
که همه جا حرف از ترک کردنشه🚶🏻‍♀️🖤
#بیو
#خاص
#لاکچری
321 بازدید
▾ 🌇 ▿ ▾ ‍🌠 ‌‌‌‌▿ ▾ 🎆 ▿ ▾ 🎇 ▿ ▾ 🏙 ▿

ⵗⵗⵗ•ᵀᴿᵁˢᵀ•ⵗⵗⵗ
•••ᴵᵀ'ˢ ᴼᵁᴿ ᴹᴵˢᵀᴬᴷᴱˢ!"
اعتماد؛ اشتباهِ همه ی ماست
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌    ‍ ‌‌‌‌  😏😶
#بیو
#متن
#خاص
301 بازدید
𝓛𝓲𝓯𝓮 𝓲𝓼 𝓽𝓸𝓸 𝓱𝓪𝓻𝓭 𝓪𝓵𝓸𝓷𝓮, 𝓢𝓹𝓮𝓷𝓭 𝓲𝓽 𝔀𝓲𝓽𝓱 𝓯𝓻𝓲𝓮𝓷𝓭𝓼...!✟◬
زندگی تنهایی خـیلی سخـته، با دوسـتات بـگـذرونـِش..!◍ #بیو
#بیو خاص
#بیو دوست
268 بازدید
Yᴏᴜ ᴋɴᴏᴡ ᴏɴʟʏ ᴀ ᴘᴀʀᴛ ᴏғ ᴍᴇ
I ᴀᴍ ᴀ ᴜɴɪᴠᴇʀsᴇ ғᴜʟʟ ᴏғ sᴇᴄʀᴇᴛs..
➰ تـو فقـط قسـمتی از مـن رو میشنـاسی؛
مـن یک جهـان پـر از رازم..🌱

#نازی#تکست#بیو#خفن
248 بازدید
‍اُ‍لگو ‍نَسا‍ز ‍اُلگو ‍شو⛔💡
‍لا‍ل ‍نَبا‍ش ‍پُر‍و ‍شو🤫🚶
‍سَگ ‍با‍ش ‍با ‍وَفا ‍با‍ش🐕‍🦺🍃
#بیو
808 بازدید
اِعتماد به بَعضیا مِثِ فَتح کَردَنِ قله اِوِرِست با دَمپایی اَبریهَ😂💔ـ

#تیکه
#بیو
#ارشم
524 بازدید
بیب بیۡب نَڪُݩ شۡآخِع ۡعَزیز اینۡجآع بوق ۡزَدَنۡ مَمنوعِه‌😂😐🖤
#بیو
#تیکه
#شاخ
532 بازدید
,غمگین,سام,آهنگ,بیو,
کی میدونه؟
شاید همین گوشه کرده زانوشو بغل! شاید 2 رو دیگه تو هیچ بیمارستانیم که داروشو ندن!
#غمگین
#سام
#آهنگ
#بیو
227 بازدید
هرکی یه جوره داستانش ماهم خب حاجی اینجوری
هرکی یه جوری فاز داره ما حتی وقتی هیچی نیست خوبیم
#خوب
#داستان
#محمدرضا_شایع
#آهنگ
#بیو
217 بازدید
🥀 ⃟▬▬▭••𝗪𝗘𝗘𝗗𝗦 𝗚𝗥𝗢𝗪
ғᴀsᴛ ʙᴜᴛ ᴛʜᴇ ᴅᴏɴ'ᴛ ʜᴀᴠᴇ ʀᴏᴏᴛs
علف هرز
زود بالا میاد ولی ریشه نداره..!

#بیو
157 بازدید
مــیــخــوایــی بــالــا بــاشــی
ولــی زوده بــامــا لــاشــی هــا بــاشــی😏😎
#بیو
#شاخ
554 بازدید
بزرگترین ضربہ ای که به دشمنات میتونی بزنی موفقیتته:))
#انگیزشی 🌱
#بیو✌️
☆ ⃟۞𝑇𝒉𝑒 𝑜𝑛𝑙𝑦 𝑤𝑎𝑦 𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑎𝑡 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑒𝑛𝑒𝑚𝑖𝑒𝑠, 𝑖𝑠 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠.✰
198 بازدید
بلاگرو شبکـ ـه اجتماعـی خصوصی و مـتفاوتـ